Juego: koko99 (Buchecha – Forbin   vs.   Data – Mike)
Fecha y hora: 2021-01-11 20:22:00 – 2021-01-11 20:31:17
Status: Puntuación final: 106 – 53

Estadísticas

Dobles       Fallas       De la misma pinta
01234567 Avg0123 Avg1234567 Avg
Buchecha       042100001.5761000.1400700003
Forbin       051100001.4234000.5700610003.14
Data       113200001.8534000.5701330003.28
Mike       023110002.1442100.5700430003.42
 
 
Ronda 1:(Ver detalles de esta ronda)
 
Forbin

 
 

Mike
 

Data
 

Buchecha
 
 
Resultado final de esta ronda:
 
Forbin
 

Mike
 
 
 
 
 
 
 
 

Data
 

Buchecha
 
21 puntos para Buchecha y Forbin
 
Puntuación: 21 - 0
 
 
Ronda 2:(Ver detalles de esta ronda)
 
Forbin

 
 

Mike
 

Data
 

Buchecha
 
 
Resultado final de esta ronda:
 
Forbin
 

Mike
 
 
 
 
 
 
 
 

Data
 

Buchecha
 
31 puntos para Buchecha y Forbin
 
Puntuación: 52 - 0
 
 
Ronda 3:(Ver detalles de esta ronda)
 
Forbin

 
 

Mike
 

Data
 

Buchecha
 
 
Resultado final de esta ronda:
 
Forbin
 

Mike
 
 
 
 
 
 
 
 

Data
 

Buchecha
 
17 puntos para Buchecha y Forbin
 
Puntuación: 69 - 0
 
 
Ronda 4:(Ver detalles de esta ronda)
 
Forbin

 
 

Mike
 

Data
 

Buchecha
 
 
Resultado final de esta ronda:
 
Forbin
 

Mike
 
 
 
 
 
 
 
 

Data
 

Buchecha
 
24 puntos para Data y Mike
 
Puntuación: 69 - 24
 
 
Ronda 5:(Ver detalles de esta ronda)
 
Forbin

 
 

Mike
 

Data
 

Buchecha
 
 
Resultado final de esta ronda:
 
Forbin
 

Mike
 
 
 
 
 
 
 
 

Data
 

Buchecha
 
19 puntos para Buchecha y Forbin
 
Puntuación: 88 - 24
 
 
Ronda 6:(Ver detalles de esta ronda)
 
Forbin

 
 

Mike
 

Data
 

Buchecha
 
 
Resultado final de esta ronda:
 
Forbin
 

Mike
 
 
 
 
 
 
 
 

Data
 

Buchecha
 
29 puntos para Data y Mike
 
Puntuación: 88 - 53
 
 
Ronda 7:(Ver detalles de esta ronda)
 
Forbin

 
 

Mike
 

Data
 

Buchecha
 
 
Resultado final de esta ronda:
 
Forbin
 

Mike
 
 
 
 
 
 
 
 

Data
 

Buchecha
 
18 puntos para Buchecha y Forbin
 
Puntuación: 106 - 53