Juego: AAAAAAAAAAAAAAA (campana2186 – alassadd   vs.   Uniko_reborl – FrancescaAM)
Fecha y hora: 2020-09-06 21:13:08 – 2020-09-06 21:26:14
Status: Puntuación final: 34 – 107

Estadísticas

Dobles       Fallas       De la misma pinta
01234567 Avg0123 Avg1234567 Avg
campana2186       005100002.1612301.3300510003.16
alassadd       212100001.3342000.3300510003.16
Uniko_reborl       004200002.3332100.6600321003.66
FrancescaAM       221100001.1624000.6600420003.33
 
 
Ronda 1:(Ver detalles de esta ronda)
 
alassadd

 
 

FrancescaAM
 

Uniko_reborl
 

campana2186
 
 
Resultado final de esta ronda:
 
alassadd
 

FrancescaAM
 
 
 
 
 
 
 
 

Uniko_reborl
 

campana2186
 
27 puntos para Uniko_reborl y FrancescaAM
 
Puntuación: 0 - 27
 
 
Ronda 2:(Ver detalles de esta ronda)
 
alassadd

 
 

FrancescaAM
 

Uniko_reborl
 

campana2186
 
 
Resultado final de esta ronda:
 
alassadd
 

FrancescaAM
 
 
 
 
 
 
 
 

Uniko_reborl
 

campana2186
 
4 puntos para Uniko_reborl y FrancescaAM
 
Puntuación: 0 - 31
 
 
Ronda 3:(Ver detalles de esta ronda)
 
alassadd

 
 

FrancescaAM
 

Uniko_reborl
 

campana2186
 
 
Resultado final de esta ronda:
 
alassadd
 

FrancescaAM
 
 
 
 
 
 
 
 

Uniko_reborl
 

campana2186
 
34 puntos para campana2186 y alassadd
 
Puntuación: 34 - 31
 
 
Ronda 4:(Ver detalles de esta ronda)
 
alassadd

 
 

FrancescaAM
 

Uniko_reborl
 

campana2186
 
 
Resultado final de esta ronda:
 
alassadd
 

FrancescaAM
 
 
 
 
 
 
 
 

Uniko_reborl
 

campana2186
 
32 puntos para Uniko_reborl y FrancescaAM
 
Puntuación: 34 - 63
 
 
Ronda 5:(Ver detalles de esta ronda)
 
alassadd

 
 

FrancescaAM
 

Uniko_reborl
 

campana2186
 
 
Resultado final de esta ronda:
 
alassadd
 

FrancescaAM
 
 
 
 
 
 
 
 

Uniko_reborl
 

campana2186
 
20 puntos para Uniko_reborl y FrancescaAM
 
Puntuación: 34 - 83
 
 
Ronda 6:(Ver detalles de esta ronda)
 
alassadd

 
 

FrancescaAM
 

Uniko_reborl
 

campana2186
 
 
Resultado final de esta ronda:
 
alassadd
 

FrancescaAM
 
 
 
 
 
 
 
 

Uniko_reborl
 

campana2186
 
24 puntos para Uniko_reborl y FrancescaAM
 
Puntuación: 34 - 107